Presentació

El 26 de novembre de 1992 es van crear els estatuts del nou Polígon Industrial “Els Bellots” on es reflecteix la intencionalitat de crear una entitat urbanística de conservació.

Aquesta Junta de Conservació té com a objectius la conservació de les obres d’urbanització i el manteniment de les seves instal·lacions. Avui dia, som un dels polígons amb més dinamisme de Terrassa, amb un total de 30 empreses de diferents sectors industrials de primer ordre.

En l’actualitat, el Polígon té una superfície total de 280.476 m2 i d’aquests, 220.620 m2 útils per al desenvolupament industrial.

Disposem de molt bons enllaços amb les principals vies de comunicació. (veure opció de com arribar)

L’actual president de la Junta de Conservació és el Sr. Jordi Vilar.

Els Bellots